Privacy
Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Kooy Reclame Tiel bv verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij verwerken.

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Van Kooy Reclame Tiel bv verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw opdracht
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om uw opdracht uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Van Kooy Reclame Tiel bv zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de opdrachten te realiseren waarvoor uw gegevens worden opgevraagd. Verder bewaren wij uw persoonsgegevens in een archief om belastingtechnische redenen.

Delen met anderen

Van Kooy Reclame Tiel bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die uw afleveradres gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen zelf voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Kooy Reclame Tiel bv is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens opvragen, laten aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Dit doet Van Kooy Reclame Tiel bv! Op uw schriftelijk verzoek. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vankooyreclame.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van Kooy Reclame Tiel bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Van Kooy Reclame Tiel bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@vankooyreclame.nl

Tiel, 21 januari 2021